Jak znajdujemy dla Państwa najlepszych kandydatów?

Human Search to firma specjalizująca się w rekrutacji i poszukiwaniu pracowników. Oznacza to, że przeprowadzamy mapowanie, kontaktujemy się i przyciągamy najlepszych pracowników na najbardziej wymagające stanowiska we wszystkich branżach. I robimy to w bardzo szybki i skuteczny sposób. W ciągu zaledwie 20 lub 30 dni roboczych prezentujemy kandydatów, którzy wykazują wiedzę i doświadczenie odpowiadające Państwa potrzebom. Human Search podczas całego procesu zawsze stara się utrzymywać bliski i otwarty dialog z klientami. Z tego powodu raz w tygodniu przeprowadzamy krótkie rozmowy telefoniczne, za pomocą których na bieżąco informujemy Państwa o postępach w rekrutacji. Konsultanci w Human Search mają wyższe wykształcenie i wiele lat doświadczenia w procesach rekrutacji, dokonywaniu ocen kandydatów i poszukiwaniu pracowników z różnych dziedzin i branż.

Określenie wymagań
1

Określenie wymagań

Spotykamy się z klientem, aby szczegółowo omówić wymagania i warunki wstępne ubiegania się o określone stanowisko. W celu upewnienia się, że właściwie zrozumieliśmy Państwa przedsiębiorstwo i potrzeby w zakresie rekrutacji, dokonujemy pisemnego potwierdzenia całej dokumentacji odnoszącej się do danego stanowiska. Zatwierdzony ostateczny profil kandydata stanowi podstawę naszych poszukiwań.

Wszechstronne mapowanie
2

Wszechstronne mapowanie

Opierając się na zatwierdzonym profilu, określamy gdzie zatrudnieni są obecnie właściwi kandydaci. To prawdziwie detektywistyczna praca, która wymaga cierpliwości, kreatywności i dogłębnego zrozumienia branży.

Kandydaci
3

Kandydaci

Zarówno podczas wyszukiwania pracowników u konkurencji naszego klienta, jak i przy korzystaniu z innych kreatywnych metod odnajdujemy najlepiej wykwalifikowanych kandydatów na dane stanowisko. Średnio mapujemy i w przypadku każdego zadania kontaktujemy się z kandydatami w liczbie od 50 do 200, aby upewnić się, że naprawdę odnaleźliśmy najlepszych pracowników dostępnych na rynku.

Szczegółowe rozmowy
4

Szczegółowe rozmowy

Najbardziej odpowiedni kandydaci przechodzą do następnego etapu procesu, którym są szczegółowe rozmowy przeprowadzane przez naszych doświadczonych konsultantów.

Prezentacja
5

Prezentacja

Po przeprowadzeniu analizy kandydatów Human Search dokonuje wyboru najbardziej odpowiednich osób i przygotowuje na ich temat ustne i pisemne prezentacje dla klienta.

Osobiste spotkania
6

Osobiste spotkania

Najtrudniejszy etap rekrutacji zajmuje zaledwie 20 lub 30 dni – skutkując odnalezieniem i pozyskaniem właściwych kandydatów. Teraz kolej na klienta, który powinien się spotkać z wybranymi kandydatami. Pomagamy również na kolejnych etapach, dostarczając referencje na żądanie i dokładając wszelkich starań, aby Państwa proces rekrutacji zakończył się szybko i pomyślnie.

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi

Human Search to firma specjalizująca się w rekrutacji i poszukiwaniu pracowników. Oznacza to, że przeprowadzamy mapowanie, kontaktujemy się i przyciągamy najlepszych pracowników na najbardziej wymagające stanowiska we wszystkich branżach. I robimy to w bardzo szybki i skuteczny sposób. W ciągu zaledwie 20 lub 30 dni roboczych prezentujemy kandydatów, którzy wykazują wiedzę i doświadczenie odpowiadające Państwa potrzebom. Human Search podczas całego procesu zawsze stara się utrzymywać bliski i otwarty dialog z klientami. Z tego powodu raz w tygodniu przeprowadzamy krótkie rozmowy telefoniczne, za pomocą których na bieżąco informujemy Państwa o postępach w rekrutacji. Konsultanci w Human Search mają wyższe wykształcenie i wiele lat doświadczenia w procesach rekrutacji, dokonywaniu ocen kandydatów i poszukiwaniu pracowników z różnych dziedzin i branż.