Jak znajdujemy dla Państwa najlepszych kandydatów?

Określenie wymagań
1

Określenie wymagań

Spotykamy się z klientem, aby szczegółowo omówić wymagania i warunki wstępne ubiegania się o określone stanowisko. W celu upewnienia się, że właściwie zrozumieliśmy Państwa przedsiębiorstwo i potrzeby w zakresie rekrutacji, dokonujemy pisemnego potwierdzenia całej dokumentacji odnoszącej się do danego stanowiska. Zatwierdzony ostateczny profil kandydata stanowi podstawę naszych poszukiwań.

Dzięki nastawionemu na konsultacje podejściu przykładamy wagę do schematów organizacyjnych, opisów i obowiązków dotyczących stanowiska, wymagań związanych z wykształceniem, poziomu oczekiwanego doświadczenia, cech osobowych i innych czynników potrzebnych pracownikowi, upewniając się w ten sposób, że w pełni zrozumieliśmy, jaki jest profil pracownika poszukiwanego przez klienta.

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi