Jak znajdujemy dla Państwa najlepszych kandydatów?

Wszechstronne mapowanie
2

Wszechstronne mapowanie

Opierając się na zatwierdzonym profilu, określamy gdzie zatrudnieni są obecnie właściwi kandydaci. To prawdziwie detektywistyczna praca, która wymaga cierpliwości, kreatywności i dogłębnego zrozumienia branży.

Po określeniu właściwych firm do danego zadania rozpoczynamy poszukiwanie odpowiednich kandydatów na rynku. Oczywiście ta część naszej pracy jest ściśle tajna, a nasi klienci mają zapewnioną anonimowość.

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi