Human Search wyszukuje, ocenia i rekrutuje najlepszych kandydatów na szczeble kierownicze i do zarządu, pomagając naszym klientom obsadzić najważniejsze stanowiska w przedsiębiorstwie w bardzo profesjonalny i dyskretny sposób.

Human Search wyszukuje, ocenia i rekrutuje najlepszych kandydatów na szczeble kierownicze i do zarządu, pomagając naszym klientom obsadzić najważniejsze stanowiska w przedsiębiorstwie w bardzo profesjonalny i dyskretny sposób. Odnajdujemy najbardziej odpowiednich kandydatów poprzez obiektywne mapowanie rynku, aby znaleźć miejsca, w których są obecnie zatrudnieni, nie polegając przy tym na ograniczonych sieciach kandydatów lub słabo zaktualizowanych bazach danych, lecz podchodząc do nich w proaktywny, ale bardzo dyskretny sposób. W ten sposób radzimy sobie ze stałym prezentowaniem naszym klientom dostępnych i najbardziej odpowiednich kandydatów, których nie byliby w stanie odnaleźć samodzielnie.

Od samego początku istnienia firma Human Search pomaga naszym klientom z tego typu rekrutacją pracowników o kluczowym znaczeniu. Nasze długie i rzetelne doświadczenie, praca profesjonalnych konsultantów i szeroki zakres wiedzy na temat rynku pracy sprawiają, że jesteśmy niezwykle skuteczni.

Kontakt aby otrzymać ofertę

Nasza Metoda

Human Search to firma specjalizująca się w rekrutacji i poszukiwaniu pracowników. Oznacza to, że przeprowadzamy mapowanie, kontaktujemy się i przyciągamy najlepszych pracowników na najbardziej wymagające stanowiska we wszystkich branżach.

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi