Outplacement, czyli reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników oznacza, że pracodawca korzysta z pomocy profesjonalnej firmy, aby wyszkolić nowego pracownika i pomóc mu znaleźć nową pracę. Profesjonalny outplacement może sprawić, że bardzo trudna sytuacja zostanie zamieniona na nową szansę dla pracownika, który ma zostać zwolniony. W naszej koncepcji outplacementu skupiliśmy się na tym co najważniejsze: proaktywnym wsparciu kolejnego etapu kariery, gdy pracownik przestaje pracować dla danej firmy, dzięki czemu ta sytuacja może prowadzić do znalezienia ciekawego zatrudnienia.

Pracodawca pokrywający koszty outplacementu pracownika pokazuje, że bierze za niego odpowiedzialność i ułatwia mu przejście do nowej pracy. Istnieje wiele powodów, dla których firma może zdecydować się na outplacement, a wśród nich jest reorganizacja przedsiębiorstwa, zmniejszanie zatrudnienia, a także powody związane z wiedzą pracowników i ich cechami osobowymi. Firma zajmujące się outplacementem, takie jak Human Search, pomagają pracownikom w tej trudnej sytuacji i szkolą ich w zakresie skutecznego poszukiwania nowej pracy.

Gwarantujemy pracownikom, że będą mieli kontakt z interesującymi potencjalnymi pracodawcami. Spotykamy się przy kilku okazjach, a każde takie spotkanie to krok w kierunku nowej kariery. Oprócz tego typu osobistych spotkań nasi konsultanci co tydzień kontaktują się z pracownikami, aby upewnić się, że proces przynosi rezultaty.

Konsultanci zajmujący się outplacementem posiadają unikalne umiejętności szkoleniowe, pozwalające pracownikowi osiągnąć sukces. Ponadto wszyscy dysponują doświadczeniem bezpośrednio związanym z rekrutacją i dobrze zdają sobie sprawę z tego, jakie czynniki prowadzą do sukcesu w procesie rekrutacji.

W naszej koncepcji outplacementu skupiliśmy się na tym, co ma największe znaczenie dla pracodawcy i kandydata: osoba kończąca pracę dla obecnego pracodawcy powinna otrzymać najlepsze wsparcie, tak szybko i tak skutecznie, jak to możliwe, oraz zyskać możliwość znalezienia nowej, ciekawej pracy. Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorców metoda ta pokazuje, że dana osoba jest odpowiedzialnym i poważnym pracodawcą, który dba o swoich pracowników.

Kontakt aby otrzymać ofertę

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi