Jak znajdujemy dla Państwa najlepszych kandydatów?

Kandydaci
3

Kandydaci

Zarówno podczas wyszukiwania pracowników u konkurencji naszego klienta, jak i przy korzystaniu z innych kreatywnych metod odnajdujemy najlepiej wykwalifikowanych kandydatów na dane stanowisko. Średnio mapujemy i w przypadku każdego zadania kontaktujemy się z kandydatami w liczbie od 50 do 200, aby upewnić się, że naprawdę odnaleźliśmy najlepszych pracowników dostępnych na rynku.

Po przeprowadzeniu mapowania w dyskretny sposób kontaktujemy się z kandydatami za pośrednictwem telefonu. Jeśli spełniają wymagania i są zainteresowani pracą, przechodzą do następnego etapu procesu.

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi