Czu potrzebują Państwo zewnętrznej oceny już istniejących kandydatów, wewnętrznych lub zewnętrznych? Dzięki drugiej opinii (second opinion) od starszego konsultanta Human Search nasi klienci otrzymują profesjonalną i obiektywną analizę kandydatów, a przez to więcej informacji potrzebnych do podjęcia właściwej decyzji.

Czasami nasi klienci potrzebują obiektywnej opinii na temat już istniejących kandydatów. Może to dotyczyć wewnętrznego zatrudnienia, gdy potrzebują Państwo oceny już istniejącego pracownika. A może wybór pomiędzy dwoma najlepszymi kandydatami byłby prostszy, jeśli dokonywałaby go osoba z zewnątrz? Niezależnie od sytuacji Human Search jest w stanie ułatwić klientom podjęcie decyzji poprzez dostarczenie drugiej opinii.

Do czego dąży organizacja? Czy umiejętności danej osoby będą przydatne w realizacji długoterminowych celów firmy? Usługa Second Opinion udziela odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikacji i przydatności pracownika, stylu zarządzania, pracy i osobistych wartości. Human Search posiada doświadczenie w ocenie pojedynczych kandydatów, ich wiedzy, kwalifikacji, przydatności oraz silnych i słabych stron w odniesieniu do aktualnego stanowiska.

Prosimy o kontakt, jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące usługi Second Opinion.

Kontakt aby otrzymać ofertę

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi