Jak znajdujemy dla Państwa najlepszych kandydatów?

Prezentacja
5

Prezentacja

Po przeprowadzeniu analizy kandydatów Human Search dokonuje wyboru najbardziej odpowiednich osób i przygotowuje na ich temat ustne i pisemne prezentacje dla klienta.

W trakcie tego procesu rozmawiamy średnio z ponad setką kandydatów, co daje nam świetne zrozumienie Państwa branży. Następnie dzielimy się z Państwem tą wiedzą: prezentujemy to, czego się dowiedzieliśmy, zarówno na temat Państwa firmy, jak i marki.

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi