Jak znajdujemy dla Państwa najlepszych kandydatów?

Szczegółowe rozmowy
4

Szczegółowe rozmowy

Najbardziej odpowiedni kandydaci przechodzą do następnego etapu procesu, którym są szczegółowe rozmowy przeprowadzane przez naszych doświadczonych konsultantów.

Wykorzystujemy ustrukturyzowaną i opartą na kompetencjach metodę przeprowadzania rozmowy, upewniając się, że kandydaci odpowiadają szeregowi kryteriów określonych w specyfikacji rekrutacyjnej. Starsi konsultanci zawsze otrzymują drugą opinię z naszej wewnętrznej grupy referencyjnej, co pozwala upewnić się, że tylko najlepsi kandydaci przechodzą do kolejnego etapu procesu. Dzięki temu, że w proces wyboru zaangażowanych jest wiele osób z Human Search, zapewniamy lepszą jakość nawet na dalszych etapach.

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi