Russia St.Petersburg

E-mail: russia@humansearch.ru
Telefon: +7 812 319 93 60
Faks: + 7 812 319 93 62
Adres: Bolshaya Zelenina 24
197110 St. Petersburg

Russia Moscow

E-mail: russia@humansearch.ru
Adres: Tverskaya str. 16
125009 Moscow
Russia

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi