On April the 5th Moscow High School of Economics arranged the annual Career Fair in which the Embassy of Sweden took part in.

The Embassy annually participates in different career fairs together with Swedish companies in order to connect Russian students to representatives of international Swedish companies and spread information about trainee programs and vacancies. Swedish Executive Search company Human Search has been part of this initiative for several years.

This time Human Search provided students with useful information on CV making, interview process and negotiations with potential employers. Moreover the company was given an opportunity to arrange a workshop named “Human Search: on the way to a career” where the representatives of the company discussed common mistakes in CVs and interviews and answered students’ questions. The career fair was a great opportunity not only for students to meet interesting international companies but also for companies to get to know each other and meet motivated pro-active potential employees.

22.05.2018

Nasze Usługi

W Human Search jesteśmy specjalistami w dziedzinie headhuntingu i poszukiwaniu bezpośrednim. Szybko, bo zaledwie w ciągu 20 roboczych przedstawimy kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową, zgodnie ze stawianymi przez Państwa wymaganiami.

Zobacz Nasze Usługi

Osoby Poszukujące Pracy

To jest miejsce, gdzie pomagamy naszym klientom znaleźć odpowiednią osobę na odpowiednie stanowisko.